Zastosowania butli z tlenem

Domowa tlenoterapia może być skuteczną metodą na poprawkę komfortu życia osób obarczonych przewlekłymi chorobami dotyczącymi układu oddechowego. Powoduje to wydłużenie okresu przeżycia pacjentów cierpiących na nienowotworowe choroby płuc w przypadku niewydolności oddechowej. Do krótkotrwałej tlenoterapii wystarczającym rozwiązaniem jest butla z tlenem o określonej pojemności. Jest to rozwiązanie, które najczęściej stosuje się w szpitalach oraz ośrodkach zdrowia. Kiedy warto zdecydować się na zastosowanie tlenu?

Właściwie stosowane butle z tlenem

butla z tlenemCelem domowego leczenia tlenem jest przedłużenie życia chorego oraz zmniejszenie częstości hospitalizacji w wyniku zaostrzeń choroby, a także poprawa jakości życia i tolerancji wysiłku. Taka tlenoterapia powinna być jednak prowadzona wyłącznie z zaleceniami lekarza. Warto wiedzieć, że już czas wynoszący od czterech do sześciu minut bez tlenu jest wystarczający, aby doszło do śmierci mózgu. Jest to pierwiastek niezbędny do życia, w który zdrowy organizm jest w stanie samodzielnie się zaopatrywać, bez żadnej pomocy z zewnątrz. W sytuacji niedotlenienia oraz problemów z oddychaniem należy zastosować tlenoterapię domowym koncentratorem tlenu, w którym może być stosowana butla z tlenem. Aby było możliwe stosowanie takiej tlenoterapii, konieczne będzie regularne nabijanie butli tlenem medycznym. Sama tlenoterapia jest to leczenie tlenem, a dokładniej uzupełnianie braków tego pierwiastka w ludzkim organizmie. Terapia ta jest skoncentrowana na zwiększaniu stężenia tlenu w wydychanym powietrzu. Organizm człowieka wyłącznie w takim przypadku może prawidłowo funkcjonować, kiedy będzie miał stały dostęp do tlenu, który będzie dostarczany do wszystkich komórek organizmu. Korzystnym rozwiązaniem jest butla z tlenem. Może mieć ona różną pojemność, do powinno być dostosowane do indywidualnych uwarunkowań organizmu i jednocześnie do potrzeb. Od jej wielkości będzie uzależniona częstość napełniania butli tlenem. Należy odpowiednio kontrolować jego poziom, aby było możliwe uzupełnienie braków butli w odpowiednim momencie.

Wyróżnia się tlenoterapię czynną oraz bierną. Czynna jest stosowana w szczególności w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie oddychać i stwierdzono u nich brak oddechu. Bierna tlenoterapia polega na uzupełnianiu deficytów tlenu u pacjentów, którzy oddychają samodzielnie, jednak potrzebują większej ilości tlenu, co będzie wynikiem między innymi astmy czy zawału serca. Jest to także tlenoterapia domowa, w czasie której pacjent sam albo przy pomocy drugiej osoby dostarcza tlen do swojego organizmu.