Zalety i podział filtrów kieszeniowych

Problem skutecznej wentylacji pomieszczeń jest jednym z ważniejszych do rozwiązania podczas prac projektowych. Należy dobrać parametry tak by były one zgodne z surowymi normami, a przede wszystkim by były skuteczne. Praca urządzeń wentylacyjnych, grzewczych czy klimatyzatorów jest wspomagana odpowiednimi filtrami. Mają one za zadanie oczyszczać dostarczane strumienie powietrza w taki sposób by osiągało ono zakładany poziom czystości. Filtry kieszeniowe spełniają tą rolę znakomicie. Zbudowane z materiałów zatrzymujących cząstki stałe i pyły spełniają rolę wstępnego bądź wyższego stopnia oczyszczania powietrza.

Budowa i wykorzystanie filtrów kieszeniowych

filtry kieszenioweAby zrozumieć zasadę działania filtrów kieszeniowych należy poznać ich specyficzną budowę. Składowe filtrów kieszeniowych to z pozoru proste elementy. Możliwość osadzania filtrów kieszeniowych zapewniają ramki zbudowane z blach stalowych nierdzewnych lub ocynkowanych. Blachy mogę zostać zastąpione tworzywem sztucznym. Ich zaletą jest to, że można je w pełni zutylizować. Elementem filtrującym są kieszenie zbudowane z włókien syntetycznych poliestrowych lub polipropylenowych o progresywnej budowie. Komponentem używanym również do produkcji kieszeni filtrów jest włókno szklanego. Budowa dobrego filtra oznacza uzyskanie minimalnego stosunku współczynnika skuteczności filtracji do oporów. Wśród wszystkich filtrów wyróżniamy klasy czystości powietrza jakie zapewniają. Są to grupy wstępnej filtracji, średniej, wysokiej. Podział ten mówi gdzie filtry poszczególnych grup mogą znaleźć zastosowanie. I tak np. filtry z grupy wysokiej filtracji „F” znajdą zastosowanie w szpitalach. Filtry o niższych stopniach filtracji spełniają swoją rolę np. w halach produkcyjnych i centrach handlowych. Filtry o wstępnej klasie filtracji mogą być stosowane przed filtrami absolutnym przedłużając znacznie ich żywotność. Filtry kieszeniowe mogą przybierać kształty prostokątne lub owalne w zależności od przekroju kanału przesyłowego. Różnią się również ilością i wielkością kieszeni filtrujących. Im więcej kieszeni i im większy ich rozmiar tym większa powierzchnia filtracji. Ważną zaletą filtrów kieszeniowych jest ich niepalność ( samogaśnięcie ) oraz odporność na wilgoć. Na koniec należy podkreślić dużą łatwość montażu i wymiany filtrów kieszeniowych. Zapewniają iż w każdym pomieszczeniu przemysłowym, użyteczności publicznej lub w domu będziemy oddychać czystym powietrzem.

Producenci filtrów kieszeniowych dążą zwiększania ich skuteczności. Wykorzystują nowe technologie do tworzenia lepszych właściwości filtrujących kieszeni przy stawianiu mniejszego oporu wtłaczanemu strumieniowi powietrza. Filtry kieszeniowe sprawdzają się znakomicie w branży farmakologicznej, przemyśle chemicznym i wielu innych. Są również stosowane elektronicznych szafach sterowniczych. Bogata oferta filtrów spełniających najwyższe wymogi zaspokoi oczekiwania wszystkich zainteresowanych montażem filtrów kieszeniowych.