Wzrasta wydajność dozowania węgla pylistego

Systemy dozowania węgla pylistego wymagają odpowiedniej mieszanki pyłu węglowego i powietrza. Muszą być kontrolowany w czasie rzeczywistym, aby utrzymać najbardziej efektywne warunki palne. Rozwiązaniem jest mikrofalowy przetwornik masy . W systemach spalania pyłu węglowego dokładne dozowanie pyłu jest bardzo ważne dla kontroli procesu. Proste sterowanie systemem dozowania nie spełnia wymagań.

Systemy dozowania węgla pylistego są coraz wydajniejsze

wydajne dozowanie węgla pylistegoZakłócenia, takie jak różna gęstość pyłu w dopływie dozowania, mogą powodować zmienne ilości przepływu do palnika. Te zmienne wielkości przepływu pogarszają spalanie, a tym samym wydajność palnika. Tylko przy dokładnym i ciągłym pomiarze przepływu pyłu dozowanie można kontrolować i dostosowywać do zadanej wartości. Za pomocą przepływomierza możliwy jest dokładny i ciągły pomiar na rurze zasilającej palnik. Wartości pomiarowe są rejestrowane i oceniane w czasie rzeczywistym i mogą być przekazywane do innych systemów, takich jak wizualizacja lub kontrola dozowania za pomocą regularnych interfejsów. Coraz częściej  stosuje się w instalacjach do mieszania asfaltu systemy wypalania pyłu do pieców obrotowych. Dla optymalnego działania systemów wypalania konieczne jest wydajne dozowanie węgla pylistego. Aby zmierzyć przepływ pyłu węglowego, system pomiaru przepływu MF 3000 z powodzeniem zainstalowano w rurze przenośnika do dostarczania pyłu węglowego. Czujnik mierzy natężenie przepływu z dokładnością ± 1-2%. Zmierzone wartości są przekazywane do układu sterowania procesem za pośrednictwem wyjścia 4-20 mA w celu wizualizacji lub sterowania systemem dozowania. System ten jest zainstalowany równo z rurą ściany wewnętrznej. Cechuje go brak złączek w rurze lub w strumieniu materiału, łatwy i szybki montaż za pomocą prostego kołnierza spawalniczego nawet w istniejących zakładach  do pneumatycznych systemów przenoszenia i procesów swobodnego spadania, regulowany zakres pomiarowy od kilku kg / h do kilku t / h, solidny, kompaktowy i bezobsługowy czujnik, łatwe uruchomienie, wyjścia analogowe i cyfrowe, bezdotykowy pomiar materiału.

Nietrudno wymienić korzyści wynikające z zastosowania systemów do dokładnego dozowania pyłu węglowego: dokładny i ciągły pomiar przepływu pyłu, wizualizacja rzeczywistego przepływu pyłu, dokładna dawka pyłu, jak również optymalizacja systemu wypalania pyłu węglowego, monitorowanie systemu dozowania –  na przykład wykrywanie zatkanych komór poprzez pomiar wszystkich cząstek, takich jak pył węglowy, pył drzewny, słoma rzepakowa, pył ze słomy kukurydzianej.