Wymagania dla sprzętu mikrobiologicznego

Wykrywanie każdego rodzaju substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka musi odbywać się w określonych warunkach przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury i sprzętu. Wyposażenie takiego pomieszczenia, w którym wykonuje się badania i analizy jest kluczowe w prawidłowości przeprowadzonych badań i zgodności ich wyników oraz ich autentyczności.

Najważniejsze urządzenia wśród sprzętów mikrobiologicznych

sprzęt mikrobiologicznyPodstawową aparaturą jest oczywiście autoklaw. Służy on do sterylizacji pożywek oraz do jałowienia płytek, zlewek, probówek czy butelek. Kolejnym elementem jest pasteryzator, który służy do wyjaławiania pożywek zawierających wrażliwe na temperaturę składniki. Kolejnym elementem, również jako sprzęt mikrobiologiczny są suszarki, które służą do sterylizacji szkła laboratoryjnego. Pozwalają na oczyszczenie z niektórych związków chemicznych oraz różnych niebezpiecznych substancji. To dzięki gorącemu, suchemu powietrzu wyjaławiają się powyżej opisane czynniki. Niezbędnym sprzętem mikrobiologicznym są także termostaty. Służą one przede wszystkim do hodowli drobnoustrojów, dlatego są one wykonane ze specjalnej blachy za opatrzonej w pewny płaszcz powietrzny lub wodny, który trzyma stałą temperaturę. Są także anaerostaty, które służą do hodowli bakterii ale beztlenowych i mogą być- zamiast jak termostaty wypełnione powietrzem- to wypełnione gazem obojętnym. Kolejnym z niezbędnych w laboratorium sprzętów są mikrostaty, które umożliwiają hodowlę wgłębną w podłożach płynnych w warunkach tlenowych. Dzięki ich działaniu opartemu na rotacji czy wytrząsaniu, uzyskuje się dodatkowo napowietrzanie hodowli. Wyposażenie laboratorium nie może obejść się oczywiście bez lamp bakteriologicznych. Niszczą one bakterie występujące w powietrzu i zapobiegają zafałszowaniu wyników, poprzez prowadzenie stałej sterylizacji. Są wyposażone w lampy kwarcowe. Dodatkowym sprzętem są wszelkiego rodzaju filtry, które służą do wyjaławiania produktów płynnych wszelkiego typu, płynów ustrojowych czy buforów. Niezbędne są oczywiście wszelkiego rodzaju kolby czy probówki, które służą do wszelkiego rodzaju doświadczeń i są podstawą.

Każda pracownia musi być wyposażona także w podstawowy przyrząd- mikroskop. Jest to urządzenie na pewno niezbędne. Służy do obserwacji szczegółów pod powiększeniem. Kolejnym wyposażeniem jest wszelki drobny sprzęt i szkło, takie jak na przykład igła preparacyjna, eza służąca do posiewów, głaszczka, służąca do rozsiewania materiału biologicznego czy płytki Petriego.