Wykonywanie pomiarów geodezyjnych za pomocą dronów

Pomiary terenowe, takie jak wykonuje się w geodezji, służą różnym celom. Głównie wykorzystuje się je w budownictwie do określenia niwelacji terenu i posadowienia budynków, ale także tego typu pomiary służą do inwentaryzacji zasobów kopalnianych, czy też do inwentaryzacji pól w rolnictwie. Bez względu na zastosowanie geodezja od lat stanowi jedną z ważniejszych dziedzin nauki. Do tego ciągle się rozwija, a metody pomiarów potrafią zadziwić niejedną osobę.

Metoda fotogrametrii za pomocą drona

fotogrametria dronyWspółczesny geodeta wykorzystuje nowoczesne technologie i pomiary oparte na współrzędnych pobieranych z satelity. Nie obcy jest mu system GPS i wykorzystuje urządzenia, które wydajnie z niego korzystają. Nie musi więcej siedzieć z niwelatorem, aby zmierzyć wysokość terenu. Może to zrobić w jednej sekundzie, poprzez umieszczenie specjalnego miernika w punkcie pomiarowym, opartego właśnie na GPS. Oprócz tego, także do pomiarów objętości terenu wykorzystuje się jeszcze ciekawszą technologię oparta na zdjęciach. Ta metoda to fotogrametria, która opiera się na analizie setek fotografii tego samego obiektu robionych z różnej perspektywy i punktu odniesienia. Na ich podstawie komputer jest w stanie określić współrzędne trójwymiarowe każdego punktu badanego obiektu, tworząc jego trójwymiarową bryłę. Pomiar dużych obszarów terenu odbywa się z użyciem dronów. W metodzie jaką jest fotogrametria drony odgrywają tak naprawdę najistotniejszą rolę. Unoszą się one w powietrze na znaną wysokość i utrzymując ją poruszają się po całym obszarze robiąc jego zdjęcia, wraz z zapisanymi współrzędnymi, miejsca, w których zostały one zrobione. Daje to wystarczające dane dla komputera, który może na ich podstawie dokonać odpowiednich obliczeń i stworzyć obraz przestrzenny badanego obszaru. Na wizualizacjach wygląda to bardzo efektownie, gdzie na bazie dwuwymiarowych zdjęć, bezbłędnie jest tworzone jego trójwymiarowe odbicie. Od mocy komputera zależy jak szybko jest w stanie odpowiedni obraz wygenerować. Im szybszy tym lepiej i dzięki temu może to zrobić także z lepszą dokładnością.

Fotogrametria w Polsce dopiero raczkuje, ale wiele firm podejmuje się już działania w tym kierunku. Inwestycja w sprzęt jest bardzo kosztowna, gdyż nie wystarczy tutaj byle jaki dron i podstawowy laptop. Musi to być sprzęt z górnej półki, który będzie dokładny i niezawodny. Także optyka aparatu gra tutaj istotną rolę, gdyż im lepszej jakości zdjęcia, tym komputer będzie miał mniejsze problemy z wygenerowaniem poprawnego i dokładnego obrazu na swoim ekranie.