Wydajność rozrzutników do obornika

W procesie uprawy roślin rolniczych niezwykle ważnym aspektem jest nawożenie. Dominuje na tym rynku proces nawożenia nawozami sztucznymi, jednak w erze ekologicznych upraw do łask wraca obornik. Jest to nawóz naturalny wyprodukowany z połączenia odchodów zwierząt i wyściółki w oborach w postaci słomy. Jest to nawóz przede wszystkim tani, gdyż powstaje jako odpad z hodowli zwierząt takich jak krowy, świnie czy owce. Oczywiście nie bez znaczenia jest również to, że obornik nie zawiera żadnych szkodliwych substancji chemicznych, którym naszpikowane jest nasze współczesne jedzenie.

Zastosowanie wydajnych rozrzutników do obornika w rolnictwie

wydajne rozrzutniki do obornikaOczywiście taki nawóz w postaci obornika trzeba odpowiednio zaaplikować do gleby, aby jego zastosowanie przyniosło pożądane efekty. Wystarczy wprawdzie tylko rozrzucić go ręcznie po polu i zaorać ziemie, ale jest to zajęcie trwające bardzo długo, które dodatkowo obciąża rolników zajmujących się tym zadaniem. Lepszym rozwiązaniem będą wydajne rozrzutniki do obornika, czyli maszyny, za pomocą których obornik jest równomiernie rozrzucany po polu. Cała przewaga rozrzutnika nad zwykła przyczepą polega na zastosowaniu jej technologii. Rozrzutnik jest swego rodzaju przyczepą podczepianą do ciągnika, jednak nieco innej konstrukcji. Przede wszystkim posiada ruchomą podłogę, która pozwala na przesuwanie ładunku w stronę burty rozrzutnika. Jest z reguły realizowane za pomocą ciągu łańcuchowego stanowiącego element podłogi. Jest on połączony z napędem ciągnika i w ten sposób po jego uruchomieniu materiał jest przesuwany na tył przyczepy. Na jej tyle znajduje się natomiast mechanizm rozrzucający w formie dwóch lub więcej wałów z łopatkami, które z dużą siłą rozrzucają obornik do tyłu. Dzięki temu za przyczepą rozrzucony zostaje równomiernie nawóz bez konieczności ręcznego opróżniania przyczepy. Całość napędza wał napędowy silnika, dzięki czemu nie potrzebna jest dodatkowa osobna jednostka napędowa na rozrzutniku. Każdy rozrzutnik można nabyć w dowolnej konfiguracji wydajnościowo pojemnościowej sprzętu.

Zastosowanie rozrzutników przynosi przede wszystkim duże zwiększenie wydajności, gdyż dzięki mechanizmom zawartym w sprzęcie rozrzut odbywa się samoczynnie po uruchomieniu napędu rozrzutnika. Czynność, która przy ręcznym wykonaniu zajmowałaby cały dzień w przypadku zastosowaniu rozrzutników zajmuje co najwyżej godzinę. Przydatność tego sprzętu odczuwają na pewno rolnicy posiadający znaczne połacie ziemi, gdyż w ich przypadku niemożliwe byłoby nawożenie ich za pomocą nawozów naturalnych w sposób ręczny.