Wiskozymetry i ich zastosowanie

Przyrząd do pomiarów lepkości cieczy nazywany jest wiskozymetrem lub zamiennie lepkościomierzem. Wyróżnia się kilka metod pomiaru lepkości np. metoda Brookfielda i to nią najczęściej wykonuje się analizę w tym przyrządzie. Parametry wyświetlane na ekranie urządzenia pojawiają się w jednostkach mPa lub cP.

Wykonanie pomiaru lepkości cieczy wiskozymetrem

wiskozymetryUrządzenie potrafi przeanalizować płyny pod wieloma kontami. Podaje takie parametry jak lepkość dynamiczna w jednostkach mPa lub cP (do wyboru), prędkość obrotową rpm, skale Brookfilelda w %, szybkość ścinania czy naprężenie ścinające, temperatura (od -15 stopni do + 185). Wiskozymetry mogą zostać doposażone o wybrane adaptery, m.in. służące pomiarowi małych objętości płynów, o niskiej lepkości (również o niskiej lepkości w wysokich temperaturach). Występują też modele, które posiadają możliwość przesyłania danych i sterowania z komputera osobistego co bardzo ułatwia pracę i obsługę urządzenia a tym samym zwiększa jego możliwości w mierzeniu płynów. Na budowę urządzenia składa się z naczynia zawierającego badaną ciecz i zdolnego do wirowania. Na jego dnie umieszczony jest próbnik specjalną sprężystą nicią. Podane wyniki są wyznaczane dzięki pomiarowi kąta nici z próbnikiem. Wyróżnia się różne rodzaje wiskozymetrów. Mianowicie urządzenie rotacyjne, które oparte jest na metodzie Brookfielda, wiskozymetr kapilarny – Ostwalda – polega na wyznaczeniu lepkości biorąc pod uwagę czas przepływu cieczy. Przepływ ten odbywa się w specjalnie dobranych i skalibrowanych rurkach oraz wprawiany jest w ruch dzięki dokładnej podanej różnicy ciśnień. Wyróżnia się także lepkościomierz wypływowy – pomiar lepkość odbywa się poprzez napełnienie odpowiedniego naczynia płynem, który posiada na dnie znormalizowany otwór oraz zapisanie danych po jakim czasie i w danej temperaturze ciecz wyleje się samoczynnie z naczynia; wibracyjny oraz z opadającą kulką. Ostatni z wymienionych wiskozymetr z opadającą kulką oblicza wartość lepkości poprzez obserwację opadającej kulki. Kulka ta posiada z góry ustaloną gęstość oraz określone wymiary. Dopasowuje się stałą siłę zewnętrzną, np. może to być siła ciężkości.

Ze wszystkich dostępnych wiskozymetrów najbardziej popularnym modelem jest rotacyjny. Uzyskane dzięki nim pomiary są szybkie i powtarzalne. Wybierane są przez użytkowników także dzięki możliwości użycia komputerów osobistych do przesyłania i opracowywania danych. Można dopasować do niego wiele próbek dzięki dodatkowym specjalistycznym przystawkom.