Szybko działające separatory z osadnikami

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik zapewnia optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu. W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia muszą być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym. Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowujemy indywidualnie.

Jak wybrać wydajny separator?

wydajny separator z osadnikiemZ pewnością separator musi przynosić określone efekty. Jednym z najważniejszych aspektów jest odpowiedni dobór separatora substancji ropopochodnych. Z pewnością wydajny separator z osadnikiem jest podstawą, jeśli chodzi o natężenie ścieków. Dobór separatora sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej. Wielkość ta określa przepływ ścieków deszczowych i procesowych, dla których zostanie dotrzymana zakładana redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora. Istotne, aby obliczyć objętość ścieków technologicznych pochodzących z parkingów, dróg, agregatów czyszczących. W czasie kupowania separata warto też zwrócić uwagę na jakość zbiorników. Te przetestowane i stworzone z dobrych materiałów zapewnią trwałość i szczelność na wiele lat.  Zamontowany osadnik zawiesiny mineralnej pozwoli podzielić wszelkie zanieczyszczenia łatwoopadające. W razie potrzeby profesjonalny doradca pomoże w zakupie optymalnego rozwiązania. Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami do montażu zewnętrznego (poza separatorami wykonanymi na zbiornikach prostopadłościennych z PEHD) w odpowiednio przygotowanym wykopie. Separator musi być usytuowany jak najbliżej miejsca spływu zanieczyszczonych wód deszczowych i w takim miejscu, aby był łatwo dostępny dla obsługi wozu asenizacyjnego, który będzie opróżniał zbiornik separatora. Powinny być one usytuowane w odpowiednich warunkach wodno-gruntowych, żebyśmy uniknęli wyparcia zbiornika z osadnikiem przez wody gruntowe. Montuje się je na poziomie umożliwiającym takie podłączenie rur, aby możliwy był przepływ grawitacyjny np. ścieków deszczowych. Instalacja rozpoczyna się od umieszczenia separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych w wykopie, potem następuje podłączenie z przewodami kanalizacji, a na końcu urządzenie ejst zasypywane.

Warto wybrać profesjonalną firmę, która oferuje zaawansowane technologicznie produkty. Dzięki temu dobór separatora z osadnikiem jest naprawdę prosty i zawsze satysfakcjonujący. Wszystkie sprzęty, które sprzedawane są w profesjonalnych firmach spełniają normy PN-EN 858-1 oraz PN-EN 858-2, a także zostały wykonane z najlepszych materiałów.