Szybkie odkażanie pomieszczeń publicznych

Bakterie i wirusy są właściwie wszędzie i bardzo trudno jest się uchronić przed ich wpływem. Znajdują się one na przedmiotach codziennego użytku, urządzeniach gastronomicznych, sanitarnych, klamkach oraz we wdychanym powietrzu. Niektóre z nich są dla nas, obecność innych jest niezbędna dla naszego zdrowia. Aby chronić się przed tymi groźnymi należy przeprowadzić dokładną dezynfekcję. Szczególnie w miejscach użyteczności publicznej, w których dezynfekcja jest wymagana z góry w celu eliminacji zagrożenia.

Sposoby odkażania pomieszczeń publicznych

odkażanie pomieszczeń publicznychDezynfekcja ma na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich przetrwalników, w tym wirusów, bakterii i innych patogenów. Odkażanie pomieszczeń publicznych jest bardzo ważne. Jednak ten zabieg nie zabija wszystkich drobnoustrojów, czy zdezynfekowany materiał nie jest jałowy. Pełną jałowość osiąga się w procesie sterylizacji stosowanej w szpitalach. Wyróżniamy dwa rodzaje dezynfekcji: chemiczną i fizyczną. Dezynfekcja fizyczna wykorzystuje działanie temperatury bądź promieniowania UV. Do dezynfekcji chemicznej używa się różnego rodzaju substancji: alkohole, fenole, chlorowce i ich pochodne, związki utleniające i inne. Idealny środek dezynfekujący powinien wykazywać skuteczność w zwalczaniu wszystkich mikroorganizmów. Na skuteczność dezynfekcji ma wpływ czas działania i stężenie preparatu, temperatura, pH, wilgotność oraz ilość i rodzaj drobnoustrojów. Dezynfektant, aby działać, potrzebuje odpowiednią ilość czasu. Działanie bakteriobójcze można osiągnąć już po 5 minutach, a grzybobójcze po 15 minutach. Im dłuższy czas działania i większe stężenie preparatu, tym więcej drobnoustrojów zwalczymy. Zachowanie odpowiedniej higieny w miejscu użyteczności publicznej jest bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym nam bezpieczeństwo. Przeprowadzenie dezynfekcji ma na celu zniszczenie szkodliwych drobnoustrojów, mogących wywołać zatrucia, choroby i alergie. Warto podkreślić, że nieprzestrzeganie podstawowych zasad używania preparatów, które producent zawsze umieszcza na opakowaniu produktu, jest śmiertelnie niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie preparatu powoduje jego marnowanie i ogranicza skuteczność. 

Dezynfekcja jest jednym z najtrudniejszych procesów, wymagających przestrzegania wielu zasad, takich jak stężenie, czas ekspozycji czy temperatura. Jednak przeprowadzona regularnie zapewnia nam bezpieczeństwo. Ważne jest to, aby używać do tego procesu tylko profesjonalnych preparatów, przebadanych i posiadających odpowiednią dokumentację. Tylko takie środki są w stanie zapewnić doskonałą dezynfekcję powierzchni i usunąć każdy patogen.