System przeciwpożarowy do klatki schodowej

Biurowce i wielokondygnacyjne budynki użytkowe wyposażane są w bardzo rozbudowane systemy przeciwpożarowe i ewakuacyjne, by zapewnić osobom przebywającym na ich terenie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia ogniska pożarowego. Klatki schodowe w tych obiektach są najczęściej wyznaczanymi drogami ewakuacyjnymi, a w niektórych przypadkach wyznaczane są klatki schodowe służące wyłącznie do ewakuacji personelu.

Nowoczesny system oddymiania klatek schodowych

systemy oddymiania klatek schodowychSkuteczne i bezpieczne systemy oddymiania są więc niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, dlatego też są stosowane we wszystkich obiektach bezwzględnie, choć w bardzo odmiennych formach. Odciągowe systemy oddymiania klatek schodowych, mimo iż obecnie uważane za przestarzałe, są w dalszym ciągu najczęściej używanym systemem przeciwpożarowym do dróg ewakuacyjnych. Mają one za zadanie aktywne wyciąganie zadymionego powietrza z wyznaczonego terenu z pomocą systemu wentylacji obiektu, w tym przypadku z pionu klatki schodowej, a wentylatory umieszczane są na każdej kondygnacji. Jest to jednak system dość przestarzały, dlatego też w wielu obiektach jest on zastępowany układami grawitacyjnymi, które nie odciągają powietrza, a wprowadzają je z zewnątrz budynku, kierując gorące, zapylone powietrze pożarowe w górę, do wywietrzników umieszczanych na suficie pionu klatki, oraz do wyznaczonych okien, będących jednocześnie awaryjnymi wywietrznikami, zazwyczaj usytuowanych na wyższych kondygnacjach klatki a otwieranych automatycznie w momencie wykrycia zagrożenia pożarowego na terenie obiektu. Systemy te są o tyle skuteczniejsze niż warianty odciągowe, iż nie powodują spadku ilości tlenu na terenie klatki schodowej, co było zawsze głównym problemem związanym z używaniem systemu odciągowego. Są one więc o wiele bezpieczniejsze dla osób ewakuowanych i pewniejsze, umożliwiając sprawną ewakuację dowolnego budynku w każdych warunkach.

Wprowadzanie chłodzonego powietrza z zewnątrz klatki schodowej zapobiega również w ograniczonym stopniu rozprzestrzenianiu się ogniska pożarowego, obniżając temperaturę w całym pionie. Systemy odprowadzania dymu są w większości przypadków całkowicie automatyczne, choć mogą być sterowane ręcznie z poziomu centrali przeciwpożarowej obiektu. Niemal wszystkie tego rodzaju zabezpieczenia są łączone z urządzeniami wykrywającymi nadmierne zadymienie, oraz z pozostałymi systemami przeciwpożarowymi, najczęściej występującymi w formie natrysków wodnych lub chemicznych.