Profesjonalne ośrodki pomocy uzależnionym

Zakłady, które zajmują się pomocą dorosłym, dzieciom oraz młodzieży prowadzą autorski program terapeutyczny,, terapię indywidualną oraz grupową. Na początku należy poznać przyczyny, objawy oraz wszystkie kwestie dotyczące lekomanii. Jak wygląda terapia? Dzieli się ona na terapię indywidualną i grupową.

Czym jest uzależnienie od leków?

ośrodek terapii uzależnień od lekówLekomania jest uzależnieniem od leków. Zależność lekowa jest bardzo niebezpieczna, tak jak inne uzależnienia od środków, które wywołują różne działania psychoaktywne, tak jak np. alkoholizm, narkomania bądź uzależnienie od dopalaczy. Substancje zawarte w lekach wchodzą w interakcję z procesami, które są przeprowadzane przez organizm człowieka. Człowiek, który jest uzależniony od leków może przejawiać różne objawy, które będą miały podłoże fizyczne lub psychiczne, dlatego pomocą staje się ośrodek leczenia uzależnień od leków. Kiedy jesteśmy uzależnieni od leków a nie dostarczamy ich organizmowi, wówczas doznajemy nieprzyjemnego złudzenia, które w dużej mierze przypomina zespół abstynencyjny. Uzależnienie od leków może wywołać drażliwość, pocenie, zaburzenia w funkcjonowaniu oraz depresję. Osoba chora sięga po coraz większe dawki leku, aby uzyskać wcześniejszy efekt. Następuje wyniszczenie organizmu, zachwianie równowagi metabolicznej. Taka osoba może przedawkować lek, czego konsekwencją najczęściej jest zatrucie, a w skrajnych przypadkach śmierć. Lekomania jest chorobą trudną do zdiagnozowania. Chorzy nie zawsze przyznają się do uzależnienia a bliscy nie zawsze zwracają uwagę na problem, ponieważ ciężko jest ocenić czy osoba z ich rodziny ma faktycznie problem. Zależność lekowa najczęściej wiąże się jednak z widocznymi konsekwencjami. Terapeuci wymieniają między innymi zmiany osobowościowe, apatię, koncentracja na zdobyciu leku za wszelką cenę oraz stosowanie leków, mimo, że mają przykre skutki uboczne, dlatego chorzy powinni skorzystać z pomocy jaką oferuje ośrodek terapii uzależnień od leków. Osoba uzależniona sięga po leki codziennie i przedłuża okres ich stosowania, powyżej miesiąca. Gwałtowne odstawienie leku dla osoby uzależnionej najczęściej wiąże się z podobnymi skutkami, co odstawienie alkoholu lub narkotyków. Ośrodek nerwowy  osoby chorej przystosowuje się do określonej substancji psychoaktywnej, a jej brak wywołuje objawy zespołu abstynencyjnego. 

Organizm osoby uzależnionej przyzwyczaja się do substancji zawartych w farmaceutyku, dlatego dawki przepisane wcześniej przez lekarza przestają wywoływać określony skutek. W tempie natychmiastowym pojawia się głód, ponieważ tabletki stają się idealnym sposobem na radzenie sobie z problemami. Między kolejnymi dawkami uzależniony odczuwa mocną potrzebę sięgnięcia po farmaceutyk, po jego odstawieniu odczuwa panikę i silny lęk.