Profesjonalne badanie odczynu gleby

Sprawdzanie odczynu gleby to jeden z najważniejszych czynników w uprawie roślin. Od kwasowości gleby zależy m. in. efektywność pobierania wody i składników pokarmowych z ziemi. Sprawdzenie odczynu gleby (pH) nie jest trudne. Odczyn pH określa stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenowych OH. Wyróżnia się gleby: silnie kwaśne (pH poniżej 4,5), kwaśne (pH 4,6 – 5,5), lekko kwaśne (pH 5,6 – 6,5), obojętne (pH 6,6 – 7,2) i zasadowe (pH powyżej 7,2).

Metody badania odczynu gleby

najlepsze badanie odczynu glebyAby najlepsze badanie odczynu gleby było miarodajne, należy prawidłowo pobrać próbkę podłoża. Próbki powinny być pobrane z wielu miejsc na polu lub w ogrodzie. Na każde 100 m² powinny przypadać co najmniej 3 – 4 próbki (im więcej, tym lepiej). Zwykle glebę pobiera się na głębokości do 20 cm. Odczyn gleby nie może być sprawdzany bezpośrednio po nawożeniu, ponieważ ten zabieg może znacząco wpłynąć na wynik. Przyrządy miernicze kulometryczne można kupić w sklepach ogrodniczych. Są to zwykle roztwory lub papierki lakmusowe, które przy kontakcie z glebą zmieniają kolor. Otrzymane wyniki można porównać z legendą. Kwasomierze ze wskazówką, którą zwykle umieszcza się w podłożu w różnych miejscach ogrodu. Po krótkim czasie (1 min.) pojawia się wynik. Sposób korzystania jest bardzo przystępny. Przyrządy elektroniczne działają na podobnej zasadzie, jak kwasomierze i są dużo dokładniejsze. Niestety to urządzenie jest nieco droższe – kosztuje nawet kilkaset złotych. Jest to dobre rozwiązanie dla osób które zajmują się produkcją roślinną na większą skalę. Badanie kwasowości gleby przeprowadzane jest zwykle wiosną, tuż przed zasiewami. Jeśli nasz ogród mają zdobić różne gatunki roślin, badanie odczynu gruntu jest koniecznością. Wraz ze zmianą kwasowości gleby, rośliny mniej lub bardziej przyswajają odpowiednie składniki pokarmowe z gleby, tym słabej lub lepiej rosną i rzadziej lub częściej chorują. Wiele roślin ma szczególne wymagania co do gleby. Weźmy pod uwagę wrzosy, azalie i rododendrony, które najlepiej rosną na glebach kwaśnych.

PH gleby ma ogromny wpływ na prawidłowy wzrost roślin oraz przyswajalność pierwiastków z roztworu glebowego. Dla większości roślin zarówno zbyt niskie (poniżej 4), jak i zbyt wysokie pH (powyżej 8) jest szkodliwe i powoduje zahamowanie wzrostu. Są jednak gatunki, które sobie upodobały kwaśne gleby (rośliny wrzosowate) lub zasadowe (wiele roślin skalnych). Warto sprawdzić odczyn gleby, by wiedzieć jakie rośliny uprawiać lub w razie potrzeby je zmienić na inne.