Parametry sygnalizatorów akustycznych

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na rynku zaczyna pojawiać się coraz więcej nieruchomości. Niektóre z nich są przeznaczone do zamieszkania prywatnego inne z kolei dla firm. Niezależnie od docelowego zastosowania muszą być one wyposażone w różnego rodzaju instalacje zapewniające bezpieczeństwo oraz komfort osób przebywających na ich terenie. Zaliczyć tutaj można chociażby wentylację, kanalizację, wodociągi, ogrzewanie czy elektrykę.

Wykorzystanie sygnałów akustycznych do przekazu informacji

akustyczne sygnalizatoryNiemniej jednak niektóre osoby odpowiedzialne za obiekt chcąc zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa zarówno osób jak i mienia decydują się na instalacje systemów alarmowych, które mogą mięć różne zastosowanie. Pierwszym skojarzeniem jest informacja na temat naruszenia stref bezpieczeństwa oraz ostrzeżenie użytkowników o ewentualnym intruzie. Do tego celu przeważnie stosowane są akustyczne sygnalizatory, które są w stanie generować dźwięk o bardzo dużym natężeniu. W ten sposób próba ingerencji jest automatycznie zgłaszana. Bardzo często po wyzwoleniu sygnału akustycznego osoba nieuprawniona zaprzestaje swoich działań. Co więcej takie urządzenia muszą posiadać obudowę odporną na akty wandalizmu oraz próby usunięcia sygnalizatora z podłoża. Często na rynku można również spotkać urządzenia, które oprócz dźwięku generują również sygnał optyczny. Jest to rozszerzenie opcji bazowej, które pozwala łatwiej zlokalizować źródło alarmu. Co więcej coraz częściej oferowane są sygnalizatory z komunikatem głosowym, które oprócz alarmu tonowego generują również zaprogramowany komunikat słowny. Użytkownik ma pełną dowolność jeśli chodzi o dobór treści takiego komunikatu. W ten sposób można dostosować treść przekazywanej informacji do specyfiki danego obiektu. Warto dodać, że urządzenia sygnalizacyjne są wykorzystywane nie tylko w systemach alarmowych. Na obiektach mogą być również zainstalowane systemy sygnalizacji pożarowej, w których zawarte są między innymi sygnalizatory przeciwpożarowe wykorzystujące podobną zasadę działania jak wcześniej opisane.

Oprócz tego na halach produkcyjnych przy maszynach czy liniach technologicznych bardzo często spotkać można kolumny i wieże sygnalizacyjne, które mają za zadanie informować użytkownika w jakim miejscu znajduje się proces. Przeważnie w tym celu wykorzystywane są trzy kolory: zielony, żółty oraz czerwony wraz z opcjonalnym modułem dźwiękowym. Jak widać przekazywanie informacji za pomocą sygnałów akustycznych czy optycznych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów.