Ośrodek leczenia alkoholizmu

Alkoholizm to choroba, która w ostatnim czasie bardzo się nasila. Dotyczy ona ludzi w różnym wieku, z różnym wykształceniem i pozycją społeczną. W takiej samej mierze chorują mężczyźni jak i kobiety. Z tą tylko różnicą, że kobiety szybciej uzależniają się, trudniej leczą się i wychodzą z nałogu i bardzo źle znoszą przebieg choroby. Jeśli zaś chodzi o potencjalnych pacjentów leczenie kobiet ma przebieg o wiele bardziej złożony i trudniejszy do opanowania, no i zdecydowanie częściej powracają do nałogu.

Jak skutecznie leczyć alkoholizm?

leczenie choroby alkoholowej w ośrodkuPowinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że alkohol to substancja toksyczna powodująca wiele nieodwracalnych szkód w naszym organizmie. Jest to jedyna substancja psychoaktywna dostępna w Polsce legalnie. Należy również nadmienić iż od chwili narodzin, aż do samej śmierci w codziennym życiu mamy z nią kontakt. Zazwyczaj znajdziemy ją bez większego problemu w naszych domach, spotkamy się z nią na każdej uroczystości i imprezie rodzinnej. Jest substancja ogólnie dostępną i akceptowaną w każdym towarzystwie. Spożywana rozsądnie i z umiarem nie powoduje większych kłopotów, problem zaczyna się z chwilą wejścia w uzależnienie. A jest to moment bardzo trudny do uchwycenia, praktycznie żadna z uzależnionych osób nie potrafi powiedzieć w którym momencie zaczął się problem. Uzależnienia w Polsce leczone są bezpłatnie, czyli refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jedynym warunkiem, który należy spełnić aby poddać się leczeniu jest świadome i dobrowolne zgłoszenie się na nie, oraz całkowita trzeźwość. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest zgłoszenie się na rozmowę do poradni leczenia uzależnień. Będziemy tam poddani rozmowie z terapeutą od uzależnień, który wskaże nam najkorzystniejszy sposób leczenia, który odpowiadałby naszym potrzebą. Jeżeli osoba uzależniona ma problem z utrzymaniem abstynencji wskazane jest leczenie choroby alkoholowej w ośrodku. Ze względu na specyfikę choroby czy też lęk o stygmatyzację w rodzinnej miejscowości program leczenia można podjąć w innym województwie niż miejsce zamieszkania.

Pamiętajmy więc, że leczenie choroby alkoholowej w ośrodku oparte jest na pełnej abstynencji. Jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych form radzenia sobie z uzależnieniem. Zazwyczaj trwa od sześciu do ośmiu tygodni. Kontakt do poradni, która może zlecić nam stacjonarne leczenie znajdziemy za pomocą przeglądarki internetowej lub ogłoszeń w mediach. Ważną rzeczą jest również objęcie pomocą członków rodzin osób uzależnionych ponieważ to oni ponoszą największe szkody moralne i czasami trudno im się uporać z tego typu traumą.