Kiedy wykonujemy dokumentację hydrologiczną?

 

Firmy oferujące usługi z zakresu geologi oraz hydrologii zajmują się zarówno badaniem aktualnego stanu warunków gruntowo-wodnych, jak i ich szczegółową analizą. Oprócz tego, na potrzeby inwestora, niektóre biura podejmują się wykonania projektu robót związanych z naruszeniem podłoża gruntowego lub wód powierzchniowych i podziemnych. Efektem działań najczęściej jest precyzyjna dokumentacja hydrologiczna, która może być wykorzystywana nie tylko do sporządzenia kosztorysów i harmonogramów prac, ale również uzyskania niezbędnych pozwoleń na prowadzenie inwestycji.

Opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznej

dokumentacja hydrogeologicznaPo otrzymaniu zlecenia, pracownicy przedsiębiorstwa geotechnicznego najczęściej rozpoczynają swoje działania od badań polowych. Wykorzystują do tego celu bardzo profesjonalny i nowoczesny sprzęt. Nie tylko zapisują i szczegółowo analizują uzyskane wyniki, ale również pobierają próbki wody i gruntu. Przygotowane próbki trafiają do laboratorium, w którym są szczegółowo badane specjalistycznymi aparatami do badań. Na podstawie wszystkich uzyskanych wyników wykonuje się opracowanie, które w późniejszym czasie wykorzystywane może być do tego, by zaprojektować konkretne obiekty oraz uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia. Jednym z przypadków, kiedy niezbędna jest dokumentacja hydrogeologiczna, jest wykonywanie studni. Bardzo wiele osób, zarówno prywatnie, jak i przemysłowo, chce zaopatrzyć się w dodatkowy punkt poboru wody. Studnie głębinowe są ciekawym uzupełnieniem instalacji wodociągowej. Jednak aby ich wykonanie było możliwe konieczne jest uzyskanie niezbędnych zgód. Bardzo podobnie sytuacja przedstawia się, kiedy likwidowane są otwory wiertnicze lub poszukiwane wody podziemne. Dokumentację zawierającą szczegółowy opis aktualnego stanu geologicznego i hydrogeologicznego powinni wykonywać specjaliści posiadający niezbędne uprawnienia. Analiza wszystkich danych wymaga nie tylko wiedzy z zakresu gruntoznawstwa i wód gruntowych, ale również doświadczenia w branży. Pobór wody lub nagłe jego zaprzestanie może mieć bowiem ogromny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również infrastrukturę znajdującą się w okolicy planowanych odwiertów.

Odpowiednia dokumentacja powinna wykazywać, jakie skutki może nieść za sobą likwidacja lub wykonanie danej inwestycji. Jeśli zagrożenie jest duże inwestor może wykazać, jakie środki zostaną podjęte, by ryzyko zminimalizować, a ingerencja w środowisko była jak najmniejsza. Dzisiejsze budownictwo zmierza bowiem w kierunku ekologii i dbałości o środowisko naturalne, co w perspektywie czasu z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na życie na Ziemi.