Fotowoltaika pozwala pozyskać czystą energię

Coraz większy popyt na surowce energetyczne wymusza szukanie nowych sposobów na ich pozyskanie oraz efektywniejsze wykorzystanie. Chodzi tu głównie o energię elektryczną oraz cieplną, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania człowieka. Obecnie większość urządzeń do swojej normalnej pracy wymaga dostarczenia energii elektrycznej o określonych parametrach. Tradycyjnym rozwiązaniem jest produkowanie energii elektrycznej w wyniku spalania paliw konwencjonalnych takich jak węgiel brunatny czy kamienny.

Lublin proekologicznym miastem

instalacje fotowoltaiczne z LublinaW wyniku tego powstają jednak szkodliwe substancje, które dostają się do atmosfery i zanieczyszczają środowisko naturalne. Właśnie dlatego poszukiwane są alternatywne źródła szczególnie we większych miastach takich jak Lublin. Na terenie tych miast coraz częściej instalowane są tak zwane odnawialne źródła energii, które umożliwiają pozyskanie czystej energii w ekologiczny sposób. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych są instalacje fotowoltaiczne z Lublina, które pozwalają na bezpośrednią konwersję promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Oprócz tego stosowane są również pompy ciepła, kolektory słoneczne, biogazownie czy geotermia. To jednak fotowoltaika rozwija się najbardziej prężnie oraz posiada największy potencjał. Wynika to z rozpowszechniania się technologii oraz nowymi firmami, które wchodzą na rynek i rozpoczynają produkcję paneli. Dzięki temu możliwy jest spadek jednostkowej ceny wytworzenia panela. Jednocześnie wzrasta ich sprawność co jest wynikiem rozwoju technologicznego. Warto dodać, że na terenie Lublina istnieje wiele potencjalnych źródeł wsparcia i finansowania tego typu instalacji. Dostępne są środki z programów operacyjnych, które udostępniają środki w ramach dofinansowań, dotacji oraz kredytów na warunkach preferencyjnych. Dzięki temu instalacje odnawialnych źródeł energii są dostępne dla wszystkich klientów.

Możliwa jest modernizacja bieżących instalacji oraz zamontowanie nowych rozwiązań. Warto również wspomnieć, że na rynku często stosowane są instalacje hybrydowe, które łączą w sobie kilka rozwiązań. W takiej konfiguracji energia z paneli fotowoltaicznych zasila sprężarkę, która jest głównym elementem zasilających pompy ciepła. W takim rozwiązaniu instalacja jest praktycznie samowystarczalna i przynosi wiele korzyści dla osoby, która w nią inwestuje. Okres zwrotu takich rozwiązań wynosi kilka lat co przy żywotności paneli na poziomie kilkudziesięciu jest bardzo dobrą inwestycją. Na terenie Lublina funkcjonuje wiele firm, które zajmują się projektowaniem i instalowaniem takich instalacji.