Czy założyć firmę w Niemczech?

Czy wyjechać do pracy za granicę? Wiele osób postawiło sobie w ostatnich latach to pytanie i udzieliło na nie pozytywnej odpowiedzi. Jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków miejsc zarobkowania stały się Niemcy. Odkąd nasz kraj wszedł do Unii Europejskiej, a nasi sąsiedzi zza Odry otworzyli dla nas swój rynek pracy, chętnie szukamy tam zatrudnienia. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że praca w Niemczech stała się swego rodzaju modą. W niektórych rejonach Polski trudno znaleźć osobę w wieku produktywnym, która nie pracowała w Niemczech choćby sezonowo.  

Czy firma w Niemczech się opłaca? 

założenie firmy w niemczechZarobkowanie za zachodnią granicą nie kończy się jednak na pracach sezonowych czy zatrudnieniu u Niemieckiego pracodawcy. Aktywność zawodowa Polaków w Niemczech weszła niejako w nową fazę. Coraz śmielej wkraczają oni na tamtejszy rynek usług i coraz chętniej podejmują pracę na własny rachunek. Nie brakuje rzemieślników, osób świadczących usługi związane z budownictwem czy robotami wykończeniowymi czy ludzi zajmujących się handlem, którzy zarejestrowali swój biznes za zachodnią granicą. Założenie firmy w Niemczech nie jest niczym trudnym. Tym bardziej, że przybywa także wszelkiego rodzaju usług związanych z obsługą prawną czy księgową przedsiębiorstw, świadczonych przez Polaków. Można z powodzeniem powierzyć im wszelkie formalności związane z zarejestrowaniem i obsługą działalności gospodarczej, bez obawy o barierę językową. Wielu polskich prawników, którzy specjalizują się w prawie międzynarodowym i sprawach z elementem transgranicznym, zakłada swoje kancelarie właśnie w Niemczech. Nie brakuje też polskich tłumaczy przysięgłych, którzy zajmują się specjalistycznymi przekładami biznesowymi, handlowymi, technicznymi czy prawnymi. Jeżeli Polak chce prowadzić swój biznes w Niemczech, ma dziś to zadanie bardzo ułatwione. Co jest główną zachętą do tego, aby działać na niemieckim rynku? Wydaje się, że wielu przedsiębiorców jest skuszonych dobrowolnością składek na ubezpieczenie emerytalne oraz możliwością płacenia niższych podatków.

Kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa niż w Polsce. Dodatkowo obowiązują niższe stawki VAT, a w przypadku tak zwanej małej działalności gospodarczej, firma całkowicie jest zwolniona z płacenia tego podatku. Z tego przywileju korzysta do momentu, aż osiągnie określony pułap przychodów. Jest on niewielki, jak na niemieckie warunki, ale i tak wygląda zachęcająco dla polskiego przedsiębiorcy. Dodatkowo działanie na zagranicznym rynku otwiera przed firmą nowe perspektywy.