Co wiedzieć o legalnym przewozie odpadów?

W obecnych czasach bardzo groźnym zjawiskiem stał się tak zwany handel odpadami. Aby zapobiegać temu zjawisku, Unia Europejska podjęła różne działania na rzecz jego zwalczania. Jednym z nich jest konieczność posiadania zezwoleń na przewiezienie odpadów.

Jak uzyskać zezwolenie na przewóz odpadów?

wymagane pozwolenie na przewóz odpadów w niemczechHandel odpadami to bardzo groźne zjawisko, gdyż bezpośrednio prowadzi ono do powstawania nielegalnych składowisk śmieci. Dlatego też Unia Europejska, jak również poszczególne kraje z osobna podjęły różne działania, na rzecz ograniczenia tego bardzo groźnego zjawiska. Jednym z nich są wymagane pozwolenie na przewóz odpadów w Niemczech lub też wielu innych krajach europejskich. Aby móc legalnie przewozić odpady na terenie innego kraju Unii Europejskiej, trzeba posiadać przy sobie zaświadczenie które potwierdzi, że przewóz jest w pełni legalny. Zazwyczaj takie rozwiązanie zniechęca firmy które chcą przewozić odpady nielegalnie. Aby uzyskać zaświadczenie, trzeba spełnić pewne formalności. W obecnych czasach, ze względu na ogólną sytuację, większość formalności można spełnić droga elektroniczną. W tym celu wystarczy zarejestrować dana firmę na odpowiednim portalu, oraz wnieść niewielką opłatę. Przy rejestracji wystarczy podać wszystkie dane teleadresowe firmy, ale także i takie jak REGO czy numer KRS. Rejestrując się, można wybrać czy zależy nam na wyrobieniu zaświadczenia trwałego, czy też czasowego – zależy to od tego, czy chcemy przewieźć odpady jednorazowo, czy też cyklicznie. Sam czas rejestracji na stronie nie jest na szczęście zbyt czasochłonny też zbyt skomplikowany, tym bardziej, że cała strona jest dostępna w języku polskim. Oprócz rejestracji na stronie, aby uzyskać zaświadczenie pozwalające na transport odpadów na teren Niemiec, konieczne może być przesłaniu skanu pewnych zaświadczeń, na przykład tych potwierdzających uzyskanie licencji transportowej. Tak naprawdę na tym kończą się wszystkie formalności, a dokumenty potwierdzające uzyskanie zaświadczenia uzyskamy pocztą elektroniczną i tradycyjną. Oczywiście zaświadczenie o uzyskaniu licencji na przewóz odpadów nasi kierowcy powinni mieć zawsze przy sobie, gdyż będą one potrzebne podczas kontroli drogowych na terenie Niemiec.

W obecnych czach zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i w innych regionach świata, walczy się z nielegalnymi składowiskami odpadów. Dlatego też, aby obecnie móc przewozić odpady legalnie, konieczne może być uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Na szczęście jednak nie trwa to zbyt długo i można je uzyskać drogą elektroniczną.