Charakterystyka efektywnych negocjacji płacowych

Praca jest oczywistym elementem życia każdego człowieka. To ona pozwala na egzystencję jednostki w społeczeństwie poprzez zapewnienie jej finansowej niezależności. Wypłata otrzymywana za wykonywaną pracę jest wymaganym w kapitalizmie elementem zatrudnienia i to ona często przesądza o atrakcyjności stanowiska. Jest ona kwestią tak ważną, że w razie niezadowolenia z niej, każdy zatrudniony powinien poruszyć temat możliwego wzrostu swojego wynagrodzenia, jak najszybciej konsultując się z szefem.

Charakterystyka efektywnych negocjacji płacowych

efektywne negocjacje płacoweJeżeli uważamy, że zasługujemy na podwyżkę musimy na ogół przyjąć do wiadomości jedną nieprzyjemną wiadomość – w ogromnej większości przypadków kierownictwo nie będzie takiego samego zdania. Dlatego właśnie to do nas należy odpowiednie przygotowanie i przedstawienie argumentacji sprzyjającej naszej pozycji. Wszystko na czym budowane są efektywne negocjacje płacowe zamyka się w postaci wnioskującego pracownika. To on ma za zadanie przekonać kierownika o tym, że zasłużył na większą wypłatę. Najważniejszym elementem negocjacji będą więc oczywiście odpowiednie argumenty i pewność siebie w ich przedstawianiu. Wnioskujący nie może pozwolić sobie na bycie zbytym przez jakże częste przemowy szefostwa o niewystarczających środkach. Pracownik musi zdawać sobie sprawę z własnej wartości i to odpowiednio pokazać, na przykład wykazując zakres swoich obowiązków i to w jak dobrym stopniu się z nich wywiązuje czy dać do zrozumienia jak jest kompetentny i konkurencyjny na rynku pracy. W ostateczności może on również zauważyć jak wiele jest odpowiadających mu stanowisk w innych firmach, które mogłyby zyskać na jego zatrudnieniu. Ta opcja wymaga jednak specjalnego podejścia, gdyż może spowodować utratę przez szefa zainteresowania wobec niejako groźby. Najogólniej więc przebieg rozmowy o perspektywie podwyżki zależy w największym stopniu od przygotowania, z jakim podejdzie do niej wnioskujący pracownik, od stopnia jego oczekiwań i możliwości kompromisu.

Rozmowa z szefem, kiedy to pracownik sugeruje chęć otrzymania podwyżki, nie jest chyba dla nikogo niczym pożądanym. Bardzo często jest jednak potrzebna i warto się na nią zdecydować. Najważniejsze jest, aby być odpowiednio przygotowanym merytorycznie i przewidzieć możliwe argumenty ze strony szefa. Każdy odpowiedzialny pracownik musi pamiętać, że nie jest dzisiaj jedynie trybem w maszynerii, a większe zaangażowanie w pracę wymaga lepszych warunków, które zapewnić powinno kierownictwo firmy.