Błyskawicznie prowadzone prace rozbiórkowe

Analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku budowy nieruchomości, konieczne może okazać się ustanowienie kierownika rozbiórki. Obowiązek ten wynika z Prawa budowlanego. Dodatkowo, przed rozpoczęciem rozbiórki, kierownik budowy ma obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej w widocznym miejscu, odpowiedniego zabezpieczenia terenu rozbiórki, jak i prowadzenia dziennika rozbiórki. W określonych przypadkach może zdarzyć się, że organy nadzoru budowlanego nakładają obowiązek usuwania obiektu z przestrzeni publicznej.

Zalety błyskawicznych prac rozbiórkowych

błyskawiczne prace rozbiórkowe w pomorskimWażne jest, że w przypadku spraw budowlanych, organami decyzyjnymi są organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jest to starosta, wójt, prezydent miasta albo wojewoda. Należy mieć świadomość, że rozbiórka może być także skomplikowanym procesem. Wraz z rozwojem cyfryzacji z budownictwie można także zgłoszenie rozbiórki zgłosić przy pomocy specjalnego portalu. Znajdziemy tam formularz online, przy pomocy którego wygodnie dokonamy stosownego zgłoszenia. Możemy zdecydować się na błyskawiczne prace rozbiórkowe w pomorskim. Koszt takich usług będzie uzależniony od kubatury danej budowli, ale także materiałów, z jakich jest wykonana. W niektórych przypadkach materiały mogą być zastosowane ponownie, w innych powinny zostać zutylizowane, co przekłada się na wysokość kosztów. W przypadku budowli z bali, dobrze zachowanych cegieł albo glinianych dachówek, możliwe jest odzyskanie znacznej części materiałów. Może to nieco wydłużyć sam czas rozbiórki, jednakże daje szansę na ograniczenie obciążeń z tym związanych. W przypadku każdej z rozbiórek, niezależnie czy to dom czy budynek gospodarczy, powstają odpady, które inwestor ma obowiązek wywieźć na wysypisko. Wywóz we własnym zakresie jest często niemożliwy, dlatego warto skorzystać także ze specjalnych kontenerów. Należy także pamiętać o tym, że proces wyburzania nieruchomości powinien być dokładnie opisany w dokumentacji dołączonej do urzędu. Czynność taka może zostać wykonana bezpośrednio przez inwestora albo przez firmę zewnętrzną.

Sam proces obejmujący wyburzanie budynków nie może trwać przez okres dłuższy, niż dwa lata od wskazanego terminu rozpoczęcia prac rozbiórkowych. W innym przypadku konieczne jest ponowne ubieganie się o pozwolenie albo dokonanie zgłoszenia w urzędzie. Zgłoszenie rozbiórki nie wymaga ponoszenia opłat. Wyjątkiem w tym przypadku jest opłata za pełnomocnictwo, jeżeli jest ono dokonywane przez pełnomocnika. W celu dopełnienia wszelkich formalności konieczne jest wskazanie inwestora, pełnomocnika oraz informacji o rozbiórce.